นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม 2562
เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ 89 รูป พิธีถวายพานถวายสักการะ ถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษ...

Readmore..

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางก...

Readmore..

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  2562

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562

นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยโรงเรีนยนน้ำพองศึกษา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบรมฉาย...

Readmore..