นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยโรงเรีนยนน้ำพองศึกษา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี
และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำพองศึกษา ซึ่งกองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น
เพื่อเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา และกิจการลูกเสือไทย

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  2562

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562

นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยโรงเรีนยนน้ำพองศึกษา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบรมฉาย...

Readmore..

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

17 พฤศจิกายน 2562 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562...

Readmore..

กีฬาสีครั้งที่ 44

กีฬาสีครั้งที่ 44

วันที่ 28 ต.ค. – 8 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดการแข่งขันก...

Readmore..