17 พฤศจิกายน 2562 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา  จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา อีกทั้งเป็นการ
แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และโรงเรียนตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  2562

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562

นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยโรงเรีนยนน้ำพองศึกษา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบรมฉาย...

Readmore..

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

17 พฤศจิกายน 2562 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562...

Readmore..

กีฬาสีครั้งที่ 44

กีฬาสีครั้งที่ 44

วันที่ 28 ต.ค. – 8 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดการแข่งขันก...

Readmore..