17 -18 กันยนยน 2562 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 
ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กิจกรรมค่ายดังกล่าว
ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ กิจกรรมค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2 
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้าน
การผลิตหนังสั้น 2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเกี่ยวกับการผลิตหนังสั้น 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 4. เฟ้นหานักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

 

ค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2

ค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 2

17 -18 กันยนยน 2562 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนไอซีที หุ่นยนต์และระบบ...

Readmore..

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1 โรงเรียนน้ำพ...

Readmore..