วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมโครงการเดือนแห่งการออม เพื่อส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม
ส่งเสริมลักษณะอันพึ่งประสงค์ประหยัด อดออมให้กับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยกำหนดทำพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านผู้อำนวยการ สมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
และตัวแทนจากธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง ร่วมเปิดงาน เยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการ ณ ธนาคารโรงเรียนน้ำพองศึกษา

กีฬาสีครั้งที่ 44

กีฬาสีครั้งที่ 44

น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44

Readmore..

วันปิยะมหาราช 2562

วันปิยะมหาราช 2562

ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน...

Readmore..

วันคล้ายวันสวรรคต   รัชกาลที่  9

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีบำ...

Readmore..