วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น นำโดย นายสมนึก ทองคำ ประธานสหวิทยาเขตฯ
และคณะผู้บริหาร สหวิยาเขตพระธาตุขามแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขต โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นมัธยมศึกษาเขต25 เป็นประธานในพืธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
และได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

โครงการชุมชนดีรอยยิ้ม จาก บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

16 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม MATH NPS CHALLENGE ครั้งที่ 1 โรงเรียนน้ำพ...

Readmore..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

13 - 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสต...

Readmore..