ป้ายโฆษณา

คำสั่งโรงเรียน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเข้าชมเว็บไชต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวาน158
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้361
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว957
mod_vvisit_counterเดือนนี้4568
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6686
mod_vvisit_counterทั้งหมด290117

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.80.178.172
,
Today: พ.ค. 31, 2016
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ (Poll)

คุณเข้าเยี่มมชมเว็บนี้บ่อยเพียงใด
 
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น11 เมษายน 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนครูอาวุโส เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์  เพื่อแสดงถึงกตัญกตเวทีและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีของไทย


4 - 8 เมษายน 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดอบรมในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษากับการพัฒนาตนเอง
ในสหัสวรรษใหม่  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก
31 มีนาคม 2559โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมี ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ณ อาคารเอนกประสงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับยสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่นร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ  หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)
ระหว่างวันที่ 8– 14  มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนน้ำพองศึกษา  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้มีความสามารถและเกิดทักษะทางการลูกเสือ  สามารถนำความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
ไปจัดการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและเป็น
พื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมของการดำเนินชีวิตให้แก่เยาวชนลูกเสือเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกิจการลูกเสือสืบไป

8 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 25 ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 
ตลอดจนข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่ 10 ให้ต้อนร้บและตรวจราชการ
นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่ 10 และ 125 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี   ณ สนามโรงเรียนน้ำพองศึกษา
และค่ายเปรมติณสูลานนท์  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ  เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกระเบียบวินัย กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
รู้จักการสังเกต จดจำ แก้ไขปัญหามีความสามัคคีกันในหมู่คณะ รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และสามารถนำความรุ้ที่ได้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
29 มกราคม 2559 คุณพิพจน์  ตรีชาลี  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษาจำนวน  11 ทุน
รวมเป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในรูปแบบทุนให้เปล่าและไม่มีผล
ผูกพันกับธนาคาร25 มกราคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาส่งข้าราชการครู เข้าร่วมงานนำเสนอและวิพากษ์งานวิจัย  "เรื่อง วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครู สังกัด สพม. 25"  ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยท่านผู้อำนวยการกิตติ บุญเชิด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
มีนายสรุชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น  และ ดร.  ทีวีศิลป์ สารแสน รอง ผอ. สพม. 25 ให้เกียรติวิพากษ์การวิจัย
พร้อมกันนั้นยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากมหาวิทาลัยขอนแก่น  คณะผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู ในสังกัด
สพม. 25 และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม
งานในครั้งนี้16 มกราคม 2559  ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษา
ร่วมกิจกรรมวันครู  อำเภอน้ำพอง  ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น12 มกราคม 2559 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่เข้มแข็มและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาโดยตลอด
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ผลการเรียนดี จำนวน 20 ทุน  ทุนละ 1,000  บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท


                                                                                                                                                                                             อ่านข่าวทั้งหมด >>
 
free pokerfree poker

หนังสือราชการ สพม.25

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ สพฐ.

ค้นข่าวมาเล่า