ป้ายโฆษณา

คำสั่งโรงเรียน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเข้าชมเว็บไชต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวาน154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้631
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1282
mod_vvisit_counterเดือนนี้1194
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3601
mod_vvisit_counterทั้งหมด230095

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 107.22.14.254
,
Today: ก.ค. 08, 2015
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ (Poll)

คุณเข้าเยี่มมชมเว็บนี้บ่อยเพียงใด
 
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น
  แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  โปรดนำส่งที่คุณครูรัชฏา รอดปั้น  

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  โปรดนำส่งที่คุณครูรัชฏา รอดปั้น  
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ประกาศโรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ตัวอย่างหัวข้อสอบ โรงเรียนน้ำพองศึกษา  (กระดาษคำถาม)
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1- 4 ภาคเรียนที่  1/2558
 แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้โรงเรียนน้ำพองศึกษา ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 

 

14 มิถุนายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษา
โดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่าและครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา  และผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุม  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้ผู้ปกครองรับทราบวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และรับทราบผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนในปกครอง ตลอดจน
ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพีธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2558 ณ อาคารเอนกประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อครู  อาจารย์  และเพื่อความเป็นศิริมงคลแต่ตัวนักเรียน โอกาสนี้ได้มีนักเรียนและศิษย์เข้าร่วมพิธี
4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจรรมฯ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนและสังคมได้ตระหนักถึง โทษและพิษภัยของบุหรี่ 1  มิถุนายน 2558  โรงเรียนจัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา รักษาศีล ทำบุญ  เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558  
ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษาและอาคารเอนกประสงค์โดยมีนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  

11 - 14  พฤษภาคม  2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมปรับสภาพความรู้พื้นฐานและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจำปีการศึกษา  2558 ณ หอประชุม โรงเรียนน้ำพองศึกษา  โดย คณะผู้บริหาร  คณะครู ร่วมพิธีเปิด  ส่วนในกิจกรรมปรับ
สภาพความรู้พื้นฐานนักเรียน  ได้ดำเนินการ เข้าฐานการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  


 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษารับการประเมินติดตาม  ตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 โดย ดร.วทัญญู  ภูชาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียน้ำพองศึกษา
 ผู้อำนวยการบวร  ใจป้ำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  ผู้อำนวยการคมสันต์  ชุมอภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำน้ำพองพัฒนศึกษา  รัชมังคลาภิเษก
เป็นคณะกรรมการประเมิน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดอบรมเสริมสร้าง
อุดมการณ์รักชาติและเทิดทูน  สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีทางประชาธิปไตยไทย
ขอนแก่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5  ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา

6-7 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายเปรมติณสูลานนท์  กองพลทหารม้าที่ 3
อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีความอดทนอยู่กับผู้อื่นได้
ฝึกความเป็นผู้นำ และการกล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

3 กุมภาพันธ์  2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดโครงการคุณธรรม-จริยธรรม  ให้กับนักเรียนน้ำพองศึกษาทุกระดับชั้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
อบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนและเป็นการสร้างความสำเร็จทางสิติปัญหาให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนได้กราบนิมนต์
พระมหาสมปอง  ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร  เป็นพระวิยากรในครั้งนี้
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้ำพองศึกษา คว้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันรายการ ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดงคอนเทส ครั้งที่ 1 
โดยเป็นการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เนื่องในโอกาส
วาระครบรอบ  50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่านข่าวทั้งหมด >> 
free pokerfree poker

หนังสือราชการ สพม.25

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ สพฐ.

ค้นข่าวมาเล่า